Nørholmsvejens private børnepasningsordning

Nørholmsvejens private børnepsningsordning, er en stordagpleje der er godkendt til 10 børn.Vi er 2 voksne den ene er uddannet pædagog med idræt som liniefag.